De Kunstplaats

 

In het hart van Leerdam zit een kunstplaats, galerie en cursusruimte. Een ontmoetingsplek voor culturele en kunstzinnige activiteiten voor alle doelgroepen in Leerdam en omgeving.

-       In de Kunstplaats zal een podium gerealiseerd worden waar scholieren hun CKV activiteiten                   kunnen ontplooien.

-       In de Kunstplaats zullen cursussen verzorgd worden op gebied van beeldende vorming aan                   basisschoolleerlingen.

-       In de Kunstplaats kunnen cursussen verzorgd worden aan vluchtelingen en hun kinderen op                  cultureel gebied. 

-       In de Kunstplaats zullen volwassenen een plek kunnen vinden om hun creatieve kwaliteiten te               ontdekken.

-       In de Kunstplaats is een atelier aanwezig waar ik mijn werk als beeldend kunstenaar zal maken.             Op de meeste momenten is het atelier dan toegankelijk voor publiek.

-       De kunstplaats biedt een mogelijkheid om cursisten te laten exposeren en door middel van                    openingen een breder publiek te bereiken.

-       De Kunstplaats biedt bedrijven een inspirerende omgeving om meetings te houden in een                      omgeving met kunst.

-       De Kunstplaats biedt jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking de tijd,               rust en ruimte aan om onder professionele begeleiding zich te ontwikkelen in een creatieve                    setting.

-       De Kunstplaats biedt bedrijven kansen om aan teambuilding te doen.